Column: Provincie pakt Microsoft aan in Hollands Kroon

Een nieuwe ontwikkeling: het provinciebestuur start een handhavingsprocedure tegen Microsoft. Volgens de provincie heeft de techngigant een onjuiste vergunning in bezit. Deze vergunning is afgegeven door de gemeente Hollands Kroon. De provincie betwist de bevoegdheid van Hollands Kroon om deze vergunning af te geven. Dit is een bevoegdheid van de provincie. Hierover is tussen beide veel gebakkeleid met als conclusie dat de bestuursrechter moet uitmaken wie bevoegd is. De provincie wil dit traject niet afwachten en pakt nu de boosdoener zelf aan.

In de woensdag uitgebrachte besluitenlijst staat dat het provinciebestuur de landsadvocaat heeft ingehuurd om daarover duidelijkheid te verschaffen. „Het college zet de haar beschikbare instrumenten in om deze belangen te behartigen.”  

Dit standpunt is volgens het provinciebestuur in de lijn met ‘ standpunt van het Rijk en vergelijkbare situaties in Flevoland en Groningen.’’ Het gemeentebestuur van Hollands Kroon zit volgens de provincie fout met haar eigen vergunning. Microsoft is misleid door Hollands Kroon: u kunt nu gaan bouwen. Dit is niet toegestaan zegt de provincie tegen Microsoft en begint een handhavingsprocedure tegen de techgigant.  

Verschillende onafhankelijke experts hadden in De Telegraaf gezegd dat Hollands Kroon buiten zijn boekje is gegaan. De gemeente heeft ook nagelaten een milieu effect rapportage op te stellen. In Zeewolde komt ook een datacenter. De procedure is hier dat de provincie Flevoland de vergunning verleend. Dit is niet zonder reden: een datacenter is een uitzonderlijk bedrijf. Een energieslurper van jewelste.

Het college van Hollands Kroon dacht wellicht dat de storm een beetje was geluwd. De bevoegdheidskwestie ligt in handen van de bestuursrechter. Het college heef het volste vertrouwen dat het van de rechter gelijk krijgt. De zet van de provincie om Microsoft aan te pakken moet toch als een onaangename verrassing zijn overgekomen bij het college; in bijzonder bij wethouder Theo Groot die blijft volhouden niet verkeerd te hebben gehandeld.

De provincie Utrecht, die onlangs vragen beantwoordde aan D66-Statenleden, liet juist weten dat de provincie bevoegd gezag is en over de vergunningverlening gaat. Volgens deze provincie slurpen de datacentra in de Wieringermeerpolder 3,5 TerraWattuur aan energie. „Dat is een energieverbruik dat 70.000 keer hoger is dan de wettelijke norm voor de energiebesparingsplicht.”

Intussen is boerenorganisatie LTO Noord naar de rechter gestapt tegen de komst van Microsoft. De boeren vinden dat de vergunningen ’makkelijk worden verleend, zonder dat er vooraf heldere kaders zijn gesteld en de gevolgen goed zijn afgewogen’. Zaken als koelwaterverbruik, stikstofuitstoot en de omvang van de ontwikkelingen, baren de agrarische sector in het gebied zorgen, zegt voorzitter Wim Mostert.

Kortom, de storm is nog lang niet geluwd in Hollands Kroon.

Eugeen Hoekstra

Eugeen Hoekstra column Eugeen Hoekstra column