Raadslid Peters wil 'Donut economie'

HIPPOLYTUSHOEF - Het gros van de klimaatwetenschappers is er van overtuigd dat de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door menselijk gedrag dat voortspruit uit een ongebreideld geloof in economische groei.

De meeste economen hebben echter van hun hoogleraren geleerd dat economische groei noodzakelijk is en geloven dat daar een vrije markt voor nodig is met ondernemers die streven naar een zo hoog mogelijke winst. 

Inmiddels zijn er ook ’dwarse’ economen die daar niet meer in geloven maar het welzijn van iedere aardbewoner belangrijker vinden dan overvloedige welvaart voor slechts een klein deel van de mensheid. Kate Raworth (Oxford University) is zo’n dwarse econoom die een model ontwierp voor een ’eerlijke’ aarde. 

Voor raadslid Lilian Peters is de theorie van Kate Raworth een bron van inspiratie. Zo probeert zij zoveel mogelijk circulair te leven. Net als Raworth streeft ook Peters naar een economie die radicaal anders is dan die waar we anno 2021 mee te maken hebben. 

(Illustratie: Kate Raworth presenteert haar Donuttheorie  - Youtube)

kate kate