Column: Politiek praat maandag over sportpaleis in stad Schagen

Maandag houdt de politiek in Schagen een discussieavond over een sportpark of sportpaleis in Muggenburg-Zuid? Doel is streven naar dubbelgebruik van sportvastgoed door concentratie van binnensporten onder een dak. Makkelijk gezegd dan gedaan want hieraan zitten veel haken en ogen. Welke clubs willen dit eigenlijk? En is het vooral een financieel verhaal: hoe goedkoper, hoe beter.  

De discussievraag is eigenlijk ‘wat is de beste sportinfrastructuur voor Schagen’. Raadsleden Simco Kruijer (JESS) en Merieke Bredewold (Wens4U) hebben diverse sprekers uitgenodigd om over dit onderwerp te spreken. Daarna is er een paneldiscussie. Jonne van de Beek (VVD) sluit de avond met het trekken van conclusies. Is zo’n praatavond nuttig? Ja, als je van dagdromen houdt en nee als je een realist bent en fantaseren niet jouw ding is.

Wat is de aanleiding? Stad Schagen kampt met gedateerde sportaccommodaties als de sporthallen Groeneweg en Spartahal en zwembad de Wiel. Ze hebben de tand der tijds doorstaan, maar dragen alle kernmerken van veroudering. En energiezuinig zijn ze helemaal niet.

De politiek staat dus voor de vraag gaan we deze accommodaties renoveren of gaan we een nieuwe weg inslaan? Een sportpark in Muggenburg-Zuid. Alles onder één dak. Goed idee? Misschien voor de stad Schagen wel, maar voor de omliggende dorpen kan dit verkeerd uitpakken. Je kan tenslotte het geld maar een keer uitgeven.

Is het dan ook een eerlijke discussie? De gedachte om bestaande sportaccommodaties te concentreren is gebaseerd op het idee van schaarste. Geld is vaak de reden. Of liever gezegd een gebrek aan geld. Multifunctioneel gebruik is het doel van de operatie. Dat levert financieel voordeel op. Voorbeelden genoeg in het land. Wat je ziet is dat veel inkomsten nodig zijn van commerciële bedrijven om de begroting rond te krijgen. Van huurders dus zoals fysiotherapeuten, diëtisten, sportmasseurs, sportscholen, noem maar op. Veel zekerheid biedt dit niet. 

Een nadeel bevindt zich op organisatorisch gebied, omdat verschillende partijen gedwongen worden samen te werken en hiermee een meer complexe werkstructuur ontstaat dan dat zij in hun huidige huisvesting gewend zijn. Landelijk onderzoek laat zien dat sportclubs weinig geneigd zijn om samen te werken. De eigen identiteit ( de vlag, de kleur, clubhuis) staat altijd voorop. Een soort VVE heb je nodig om het beheer en verhuur van zo’n complex in goede banen te leiden.

De twee sporthallen gaan op in het sportcomplex. Dan is het zaak het dubbelgebruik optimaal te maken door scholen, zorg en welzijn erbij te betrekken. Een zwembad is niet te vergelijken met voorzieningen voor ‘droge’ sporten. Ik heb daarom zo’n idee dat het weinig uitmaakt waar het nieuwe zwembad komt. Veel synergievoordelen zal het voor het sportpark niet opleveren.

Het sportpark zal de tendens dat steeds meer mensen individueel sporten, hetgeen is te zien aan het dalend aantal leden bij sportverenigingen, niet doorbreken. Het ledenverlies komt vooral door de vergrijzing. En doordat mensen aangeven dat traditionele sporten te veel tijd in beslag nemen. Dat verplichtingen van gezin en werk zich slecht verhouden tot de tijd die de sportclub van ze eist. Wat we al jaren zien is dat mensen uitwijken naar hardlopen, wandelen en fitnessen, activiteiten die flexibeler zijn in te plannen. 

Een ding zal de politiek blijven beweren: de plannen hebben geen enkel gevolg voor de sportaccommodaties in de dorpen. Daar verandert een centralisatie van sport in de stad niks aan. Gelooft u het?

Eugeen Hoekstra

Foto Eugeen Hoekstra column (002) Foto Eugeen Hoekstra column (002)

Reacties
Reactie: (Simco Kruijer (JessLokaal))
23-1-2021, 08:33
Ok, ik laat me uit de tent lokken, maar toch.... Beetje jammer zo'n cynische column, vooringenomen ook en best wel betweterig. Vaak wordt de politiek verweten geen visie te hebben op zaken. Komen we een keer met een discussieavond over een thema als sport(-infrastructuur), om van daaruit te komen tot een visie op sport en sportaccommodaties, is het weer niet goed. Diverse onafhankelijke, deskundige sprekers zullen ons maandagavond hun visie geven op trends en ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen. Dit gaat ons hopelijk helpen om verstandige keuzes te maken om te komen tot een gezond(er) sportklimaat voor nu en in de toekomst. Daar wil ik mee wel sterk voor maken richting de volgende generatie(s). En ja, ik ben erg benieuwd wat de sprekers te vertellen hebben, ik sta open voor nieuwe argumenten en meningen en durf toe te geven dat ik ook (nog) niet alles weet... U bent van harte uitgenodigd,

Reactie: (Natuurlijk Schagen)
22-1-2021, 22:11
Zo’n sportcampus betekent dat mensen die wat verder weg wonen hier niet meer zullen komen. Ik zie echt niet dat mensen uit de hoeken van Schagen (’t Zand, Petten, Warmenhuizen, Schoorldam, Waarland, etc hier te veel tijd en kosten moeten maken om daar te komen. (zonder openbaarvervoer en trein) Verder is de Verzetlaan volledig ongeschikt om grotere groepen mensen tegelijk te verwerken. De huidige Muggenburgers weten dat de capaciteit van dat weggetje niet geschikt is voor grootschalig bouwverkeer. Ook de huidige Bonkelaarsdijk en de spoorwegovergang kunnen dit verkeer niet verwerken. Het wordt allemaal veel te duur en zeker niet rendabel te krijgen. Daarom is het Oudshoornterrein een veel betere (goedkoper) oplossing. Het Tas terrein en de sporthal en handbalvelden, skatebaan en nog heel veel ruimte is daar te gebruiken en te combineren. Je kunt via fasering (spreiding van de kosten) heel veel winst voor de gemeentelijke begroting te behalen.