Zwerfafvalproject scholen Schagen

SCHAGEN - Net als voorgaande jaren doen in maart de basisscholen in de gemeente Schagen mee aan het zwerfafvalproject. 

Maandag 2 maart start het zwerfafvalproject 2020. Het project wordt georganiseerd door CNME de Groenling. Dit jaar gaan rond de 1750 kinderen van 19 basisscholen uit de gemeente Schagen rondom school, in de aangrenzende woonwijken en natuurterreinen zwerfafval opruimen. 

Zij doen dat met afvalgrijpers en vuilniszakken verstrekt door de gemeente. Met de actie laten ze zien dat het niet normaal is om kauwgom, blikjes, flesjes, papiertjes, plastic zakjes en snoepverpakking achteloos te laten vallen op straat, in de berm of plantsoen. Dat afval hoort namelijk ook in een afvalbak. 

De wethouder Afvalzaken geeft het startsein van de opruimactie bij een school in zijn gemeente. Hij ondersteunt zo deze opruimactie en hoopt dat niet alleen de leerlingen maar ook volwassen beter met klein afval omgaan, door dit niet zomaar op straat en in de bosjes te gooien.

De schoolkinderen schrikken, zo blijkt ieder jaar,  van de honderden kilo’s zwerfafval die met de actie worden  opgeruimd. Door ook in de klas voorlichting te geven, komen de kinderen er achter hoe lang het duurt voor zwerfafval is verteerd en wat het doet met ons milieu. Hierna gaan kinderen vaak anders om met zwerfafval.

groenling groenling