Raad Schagen wil meepraten over zonneparken

SCHAGEN - Verschillende raadsfracties willen de vinger aan de pols houden bij aanvragen voor zonneparken boven de twee hectare. Dat bleek woensdagavond toen nieuw beleid voor de realisatie van zonneparken werd besproken tijdens een oordeelsvormende raadsvergadering. 

In het raadsvoorstel over de aanscherping van het beleid van zonneparken is dit een bevoegdheid van het college, maar dat gaat een een aantal raadsfracties te ver. 

Wethouder Jelle Beemsterboer bleek open te staan voor die benadering en wacht amendementen vanuit de raad in die richting af.

De procedure voor de aanvraag voor zonneparken buiten agrarische bouwvlakken met een maximale grootte van twee hectare zal eenvoudiger worden. Verder is bij een aanvraag een actieve informatieplicht nodig naar omwonenden om een zo’n groot mogelijk draagvlak te krijgen.

Zonneweide 03 Zonneweide 03

Reacties
Reactie: (AH)
23-1-2020, 18:24
Heel wijs van de Raad Want deze Zonneparken kunnen niet overal zomaar aangelegd worden , ook zou de Raad bijstand moeten vragen aan de netwerkbeheerder Liander want het netwerk zal ook aangepast moeten worden op kosten ontwikkelaar en niet op kosten burgers . Ook belangrijk een soort van bibob opzetten opdat er geen vreemd / Zwart geld in deze projecten gepompt gaat worden , weet wie er in het project participeren . want het word er niet mooier op in het Schager landschap met zulke parken .