Oudshoorn ontsluiten via Piet Ottstraat

SCHAGEN – De gemeente heeft een plan gemaakt voor het bouwen van circa 100 woningen op de locatie van Oudshoorn aan de Zuiderweg in Schagen. Oudshoorn wil de grond verkopen aan Bot Bouw.

Momenteel onderhandelen beide partijen over de grondprijs. De gemeente wil woningbouw toestaan, maar heeft wel een paar opmerkingen. 

Zo vindt het college dat de ontsluiting van de locatie moet plaatsvinden via de Piet Ottstraat en dat de bodemsanering voor risico is van de ontwikkelaar.

Pikant onderdeel van het bouwplan is hoogbouw. Deze wordt hoger dan is afgesproken in het coalitieakkoord. Het college noemt dit een politiek risico.

 

Oudshoorn Schagen Oudshoorn Schagen