Aandacht voor archeologie in Hollands Kroon

ANNA PAULOWNA - De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft donderdagavond 12 december een beeldvormende vergadering georganiseerd over het archeologiebeleid. 

Tijdens deze avond gaven verschillende experts op het gebied van archeologie presentaties. Zij vertelden hoe belangrijk archeologie is voor nu maar ook voor de toekomst. 

De experts hebben gepleit om archeologiebeleid in Hollands Kroon verder vorm te geven en belangrijk te maken.

Archeologie HK Archeologie HK