Geld voor monumenten

SCHAGEN - Eigenaren van monumenten in de gemeente Schagen kunnen voor onderhoud van hun monument subsidie krijgen. Er zit nog € 60.000,- in de pot. 

Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen maximaal 50% van de kosten voor het instandhouden van het monument aanvragen, met een maximum van € 2.000,-. 

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen maximaal 30% van de kosten voor het in stand houden van het monument aanvragen.

Kerkje Eenigenburg Kerkje Eenigenburg