D66 wil een fonds voor sociale woningbouw

SCHAGEN – D66 mist in het woonbeleid van het college ‘het maatschappelijk nut’ van de bouwontwikkeling in Schagen. De fractie komt met een voorstel tot het instellen van een ‘fonds sociale woningbouw’.

De ontwikkelaars van (postzegel)plannen moeten financieel bijdragen aan het oprichten van een dergelijk fonds. De baten uit dit fonds komen ten goede aan de ontwikkeling van sociale woningbouw op een locatie elders in de gemeente.

D66 is het een doorn in het oog, dat voor kleine bouwplannen niet aan de regel dat 30 procent van de nieuwbouwwoningen huizen moeten zijn in de sociale sector, wordt voldaan.

De partij  vraagt zich af of met het louter toevoegen van vrije sector woningen het belang van de volkshuisvesting gediend wordt. D66 heeft hier zijn twijfels over.

D66_logo D66_logo