Politiek op zoek naar jongeren

SCHAGEN - Een aantal politieke partijen in Schagen wil dat meer jongeren enthousiast worden gemaakt voor de politiek. 

De VVD, JESS en de Seniorenpartij kwamen dinsdagavond met een motie om activiteiten te ontplooien met als doel jongeren te stimuleren om meer te participeren in de politiek.

De partijen willen hiervoor maximaal € 5.000,- beschikbaar stellen. Dat geld kan onder andere worden gebruikt voor de oprichting van een jongerenraad. 

Wethouder Van der Veek zei de motie te omarmen. Met die toezegging gingen de indieners akkoord. 

Gemeentehuis_Schagen_2013-10 Gemeentehuis_Schagen_2013-10