Column: Langer zelfstandig wonen voor senioren is een recept voor eenzaamheid

Je hoort het vaak dat ouderen graag langer thuis willen blijven wonen. Maar ouderen met weinig geld hebben niets te kiezen. Het verzorgingshuis is nagenoeg afgeschaft en het verpleeghuis komt pas in zicht als je 24-uurszorg nodig hebt. Langer zelfstandig wonen is een oekaze geworden van machthebbers die het goed zouden doen in een communistisch land waar mensen directieven krijgen hoe ze moeten leven, werken en sterven.

In Nederland proberen we de scherpe randjes eraf te veilen door de zelfstandig wonende ouderen wat hulp aan te bieden als het echt, echt niet anders kan. Sober en doelmatig heet dit beleid. Wie slecht ter been is en om een traplift vraagt krijgt deze niet omdat betrokkene goed in staat wordt geacht de trap te bestijgen op zijn of haar knieën. En naar beneden idem dito.

Langer zelfstandig thuis wonen worden ouderen aangepraat. Het is een recept voor meer eenzaamheid. De gemeente probeert wat te doen aan dit maatschappelijk probleem door vrijwilligers op pad te sturen.

Laatst was er een prachtig tv-programma van Max over kleuters die ouderen bezochten in een zorghotel in de Achterhoek. Je zag de ouderen opfleuren. Vrijwilligers kunnen prima thuisblijven.

Zorg dat ouderen goed worden gehuisvest in een collectief verband waar ze zich veilig voelen en geborgen en waar ze elkaar elke dag tegenkomen. Zorg voor afleiding en vertier: als de ene oudere begint te stralen dan volgt de andere.

De avonturen van Hendrik Groen spelen zich ook af in een verzorgingshuis in Amsterdam-Noord. Ouderen moeten de vrijheid en de mogelijkheid hebben om te kiezen voor collectieve huisvesting. Vooral ook zij die niet over veel geld beschikken.

Jan Slagter van omroep Max heeft het goede voorbeeld gegeven door zelf een kleinschalige woonvorm te realiseren. Een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie. De woonvorm is bedoeld voor mensen met alleen een AOW of met daarnaast een klein aanvullend pensioen. ”Ik vind dat veel mensen, vooral met een kleine beurs, aan hun lot worden overgelaten. Daar verzet ik me met hand en tand tegen”, zegt Slagter. Het huis is gevestigd in een voormalig klooster in Rotterdam-Overschie. Er zijn in totaal 57 appartementen.

In de gemeente Schagen worden weinig of geen seniorenwoningen gebouwd. Wel starterswoningen voor jonge woningzoekenden. Zij bouwen vaak in eigen beheer. Ouderen kunnen dit ook doen, maar zijn niet verhuisgeneigd zoals dit heet. Ze blijven liever wonen in hun huidige woning. Maar ouderdom komt met gebreken. De woning moet worden aangepast. Wie gaat dit betalen?

Het dichttimmeren van verzorgingshuizen is veel te snel gegaan en het gebeurde ook nog eens in een tijd dat er flink werd bezuinigd op de Wmo en de Thuiszorg. Tot op de dag van vandaag is de ambulante zorg niet op orde. De mantelzorg is er een beetje klaar mee.

Alleen wonen is niet gezellig. Keuzevrijheid is een recht dat minderbedeelde ouderen wordt ontzegd. Dit onrecht verdient geen steun maar totale afwijzing.

Eugeen Hoekstra

Foto Eugeen Hoekstra column (002) Foto Eugeen Hoekstra column (002)

Reacties
Reactie: (Natuurlijk Schagen)
15-8-2019, 08:18
Ouderdom komt met gebreken. Er komt dan uitval van bepaalde lichamelijke functies. Denk aan gehoor, zien, voelen, ruiken, etc. Verder is lichamelijke beperking ook aan de orde. Voor een ieder starten de processen anders. Ook de snelheid van een gebrek is voor ieder anders en meerdere gebreken kunnen gelijk oplopen. Het mooie als ouderen bij elkaar steun kunnen vinden en elkaar kunnen helpen. De hoeveelheid professionele zorg neemt hierdoor af en de zorg krijgt de mooie gelegenheid betere zorg te bieden. Want als de professionele bij elke oudere apart moet rijden (per woonhuis) gaat in die transport tijden veel tijd verloren die dus niet meer beschikbaar is Die tijd moet wel worden betaald maar is dus geen zorg. Daarom is samen en in de buurt huisvesting slim en beter.

Reactie: (Anne Westenbrink )
15-8-2019, 06:10
Wat een hoop alleenstaande ouderen wordt aangedaan, is een signaal van een samenleving die geen echt "samen" meer kent. "Ieder voor zich en God voor ons Allen" lijkt het devies, Laten we Samen dit Tij keren. Help mij en ik help U een fijne toekomst te scheppen, ook als alleenstaand oudere ! !

Reactie: (Peter)
14-8-2019, 21:31
De crux van uw column zit in de laatste regel. Senioren, althans degene zonder vermogen of een goed pensioen, hebben geen enkele keuzevrijheid. Die paar aanleunwoninkjes bij de Bron en de Zandstee e.d. zijn natuurlijk bij lange na niet voldoende.

Reactie: (oryx)
14-8-2019, 15:45
De kop van uw column had niet beter verwoord kunnen worden. Ik hoop dat u veel positieve reacties krijgt op dit negatieve fenomeen.