Groen ongewild exotischer 

SCHAGEN - Planten als de Japanse Duizendknoop en Reuzenbereklauw worden een steeds groter probleem in de gemeente Schagen.

Door hun ongeremde groei overwoekeren ze andere planten. Voor het bestrijden van deze planten roept de gemeente Schagen de hulp van inwoners in.

Via meldingen wil de gemeente nog beter in kaart krijgen waar deze planten zitten in het openbaar gebied. En iedereen oproepen deze planten in eigen tuin of erf een flinke kop kleiner te maken.

De gemeente Schagen bestrijdt deze twee planten in het openbaar gebied momenteel door deze af te maaien, met als doel de plant uit te putten en verdere verspreiding te voorkomen.

Het helpt enorm als inwoners dat ook doen. Daarom roept de gemeente ook inwoners en grondeigenaren op om op hun perceel ook actie te ondernemen en de planten zorgvuldig te verwijderen. Op die manier kan het aantal worden verkleind.

Kijk voor meer informatie over deze actie van de gemeente Schagen op de website www.schagen.nl/exoten (http://www.schagen.nl/exoten). Het melden van deze planten op gemeentelijke grond kan via de Fixi-app.

Japanse Duizendknoop Japanse Duizendknoop

Reacties
Reactie: (Annet)
17-8-2019, 10:23
https://allgroenbv.nl/update-4-tips-bestrijding-japanse-duizendknoop/ Mat heeft gelijk , maaien is niet afdoende en zal verspreiding veroorzaken, Japanse Duizendknoop is bijna niet uit te roeien.

Reactie: (Natuurlijk Schagen)
16-8-2019, 16:47
Het gaat erom dat de bestrijding van de Japanse Duizendknoop en de Reuzenberenklauw wordt opgepakt. Deze planten moeten niet kunnen uitzaaien door hun bloemen en hun zaden. Hiertoe worden alle grondbezitters en diegenen die deze grond onderhouden de Japanse Duizendknoop en Reuzenberenklauw. Ook wordt gevraagd deze planten op de huid te zitten zodat deze niet kunnen bloeien. Mocht ik deze planten tegen komen zal ik deze eruit spitten en er andere planten voor in de plaats zetten.

Reactie: (Peter)
16-8-2019, 13:49
Dus eerst zet de gemeente het onderhoud van het openbare groen onder het mom van ecologisch beleid, op een laag pitje, om vervolgens de hulp van de inwoners te vragen als het allemaal gierend uit de klauw begint te lopen. Het moet toch niet gekker worden.

Reactie: (Mat)
15-8-2019, 20:09
Of afmaaien een goed idee is, is nog maar de vraag. Een manier waarop de soort is verspreid is door het maaien van de plant, waarbij stengeldelen en fragmenten van de wortelstokken via de machines worden verplaatst. Deze stengeldelen en stukken wortelstok kunnen vervolgens op een andere plek weer uitgroeien.