Geen speelautomatenhal in Schagen

SCHAGEN – Als het aan het college ligt komt er geen speelautomatenhal in de gemeente Schagen.

In een bespreeknotitie aan de gemeenteraad stelt het college dat er meer nadelen zijn dan voordelen om een speelautomatenhal toe te laten in de gemeente.

Het college wijst erop dat Schagen geen verordening heeft op het gebied van speelautomatenhallen en dat ze geen beroep kan doen op de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) omdat hier ook de kennis ontbreekt.

De VNG heeft sinds 2013 geen model Speelautomatenhallenverordening meer. Het college zegt dat het niet in de lijn der verwachting ligt dat er op (korte) termijn een nieuwe modelverordening komt.

De gemeenteraad krijgt de gelegenheid om zich over de bespreeknotitie te beraadslagen. Waarschijnlijk zal dit in het najaar plaatsvinden.

Gemeentehuis Schagen 1 Gemeentehuis Schagen 1