'Net even anders' wil vestiging legaliseren

BREEZAND - De stichting ’Net even anders’ die al enkele jaren dagbesteding aanbiedt aan verstandelijk beperkte mensen wil de locatie in Breezand legaliseren.

Gebruik en bebouwing voor deze functie is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Het college wil onder voorwaarden de strijdigheid opheffen maar de provincie heeft het laatste woord.

Op het perceel zijn op dit moment een schuur, kantine (snoezelruimte) en schuilstal aanwezig.

Deze stichting biedt opvang en zorg aan mensen met diverse stoornissen in het autisme-spectrum. Op het perceel wordt aan maximaal 5 personen in de leeftijdscategorie 18 tot 32 jaar dagbesteding geboden.

Het college vindt dat de voorziening voorziet in een maatschappelijke behoefte.

De ontwikkeling moet akkoord worden bevonden door de Provincie.

Net even anders Net even anders