Column: Houd de politiek buiten het waterschap

Nog een week en dus is het zaak dat u erachter komt wat het waterschap doet en welke partijen meedoen aan de verkiezingen op 20 maart. Veel mensen halen hun schouders op en vinden waterschappen fossielen uit de vorige of beter eervorige eeuw.

Stop ze bij de provincies wordt vaak gezegd. Dat zal de kosten drukken. Ik zou dit niet aanraden. Waterschappen zijn eigenlijk apolitieke organisaties. Ze zijn voor de financiën bijna helemaal onafhankelijk. Moet er een dijk worden versterkt dan kan dit gewoon. Toch neemt de kritiek toe.

Wat blijkt is dat steeds meer politici in het algemeen bestuur zitting nemen. Ze staan op de kandidatenlijst. Ik vind dit echt verkeerd want zo worden waterschappen gepolitiseerd en verliezen zo hun apolitieke status. Dit is ook aan de hand in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Partijen als PvdA, VVD en ChristenUnie zijn nu al in het algemeen bestuur vertegenwoordigd en willen graag met een zeteltje meer terugkeren na de verkiezingen. Een voorbeeld: Marjan Leijen is fractievoorzitter van de PvdA in de raad van Schagen en ze is fractievoorzitter van de PvdA in het bestuur van het Hoogheemraadschap. Het mag en het kan dus.

Financieel word je er niet slechter van. De vergoeding voor de leden van het algemene bestuur bedraagt € 477,42 per maand. Daarnaast ontvangt een lid van het algemeen bestuur (Hoofdingeland) een onkostenvergoeding van € 170,17 en een tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering van € 8,67. De DB-leden ontvangen een netto onkostenvergoeding van € 209,21 en de voorzitter ontvangt een onkostenvergoeding van € 386,74 per maand.

Naar mijn mening moet waterbeheer buiten de politiek gehouden worden. Net als de gevolgen van de klimaatverandering: houd ze politiekneutraal. Het Hoogheemraadschap is al veel langer bezig dan de lokale politiek met waterveiligheid, crisisbeheersing en omgaan met zoetwatertekort.

Dat beleid, vastgelegd in het Waterprogramma 2016-2021, stopt niet na de verkiezingen. Partijen als ‘Water Natuurlijk’, ‘Water & Land, ‘Algemeen Waterschapspartij’ en ‘Natuurlijk Burgers, Boeren en Waterbelang’ staan buiten de politieke arena en volgen hun eigen waterveilige koers zonder druk of dwang uit de gemeentehuizen. Waterbeleid is technisch van aard. Politiek kan je er weinig mee.

Het komt niet aan op politieke keuzes. Vele factoren spelen een rol, zoals bebouwing, natuur, cultuurhistorie, gewenste economische en ruimtelijke ontwikkelingen, de ondergrond van een dijk, kabels en leidingen, maar ook de technische mogelijkheden en de beschikbare financiële middelen. Het is een ingewikkelde puzzel om tot de best haalbare en betaalbare oplossing te komen. Maar een liberale dijk of een socialistische waterkering: ze bestaan niet.

Daarom ben ik ook niet voor om de waterschappen te laten opgaan in de provincies. Dan worden ze een politieke speelbal van de Statenfracties en moeten de noodzakelijke investeringen om onze voeten droog te houden concurreren met andere uitgaven en dan kan het zomaar zijn dat waterveiligheid het moet afleggen tegen andere (populistische) belangen.

Eugeen Hoekstra 

Foto Eugeen Hoekstra column (002) Foto Eugeen Hoekstra column (002)

Reacties
Reactie: (Leve het populisme !)
16-3-2019, 16:31
Leve het populisme !!! Geldt voor alle partijen. Kijk eens hoe de zieltjes gewonnen worden met over 4 dagen verkiezingen. Nu naar het kiezersvolk luisteren, zodra gekozen : niet meer namens / door het volk handelen (=democratie) maar volgens de elite standpunten . Rapport van Remkes over hervorming van het systeem ( dateert uit 1848 !!!) al in de diepe la en achterin ???

Reactie: (Natuurlijk Schagen)
15-3-2019, 16:02
Eugeen ik ben het helemaal met je eens. De politiek behoort niet in het Waterschap thuis. Het Waterschap moet doen wat echt nodig is en uitleggen waarom dit wel of niet moet. Hoe hoger het water staat hoe meer vogels en de kans op verdroging neemt af

Reactie: (Populisme)
15-3-2019, 15:02
E. H. : Zie ,, populisme'' hieronder. Via zoekopdracht populisme vind je wel 6 definities van populisme. Leg nu eens uit wat jouw uitleg van populisme is.

Reactie: (Maria)
15-3-2019, 10:33
Zo is het maar net, al die jaren hoor je niks. Kennelijk is het de bedoeling dat de burgers zo min mogelijk op de hoogte zijn van wat deze partijen doen en willen.

Reactie: (Populisme)
14-3-2019, 15:40
Leg een uit wat je onder populisme verstaat. Populus= mensen, volk. Politieke partijen zijn veelal de verbinding met de basis kwijt. Populisme = negatief lading door de linkse elite. Gewone volk moet juist meer te vertellen hebben en de linkse en rechtse elite minder.