35 sociale huurappartementen Westerpark

SCHAGEN - Aan het Westerpark wil de Wooncompagnie 35 sociale huurappartementen realiseren.

De parkeerplekken bij het appartementencomplex worden deels onder de appartementen gerealiseerd en voor een deel in het toekomstige openbare gebied.

De gemeente werkt mee aan het bestemmingsplan, het ontwerpbestemmingsplan voor het project heeft 6 weken ter inzage gelegen. In die tijd zijn er drie zienswijzen binnen gekomen.

De belangrijkst punten waren: zorgen over het uitzicht, het parkeren en de verkeersveiligheid. Daarop heeft de gemeente een nota beantwoording gemaakt.

Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld door het college en wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bouwen Westerpark Schagen Bouwen Westerpark Schagen

Reacties
Reactie: (Dirk van Egmond)
17-3-2019, 07:58
Of arbeidsmigranten die we ook nodig hebben voor onze arbeid-intensieve landbouw. Of inwoners in dit gebied die niet kunnen doorstromen omdat er zoveel normale woonhuizen als recreatiewoning aan Duitsers en rijke Nederlanders worden verkocht.

Reactie: (Johan de Vet)
14-3-2019, 16:34
Wie komen er voor deze woningen in aanmerking? Starters uit de gemeente Schagen of wordt het een complex voor statushouders?