Teleurstelling afwijzing onderzoek station Waarland (Video)

SCHAGEN - De motie voor een haalbaarheidsonderzoek, ingediend door PvdA fraktievoorzitter Marjan Leijen mede namens Senioren Partij, SP, Groen Links, D66 en Wens4U, heeft het niet gehaald in raadsvergadering afgelopen dinsdag.

De motie was gebaseerd op een initiatief van Wouter Snik uit Winkel, die als student in Tilburg betere reismogelijkheden wil hebben met openbaar vervoer.

Aanvankelijk gaf ook JESS tijdens het debat zijn steun aan de motie. Hierdoor zouden de stemmen over de motie gaan staken. Bij uitstel tot een volgende raadsvergadering zou de motie op een meerderheid kunnen rekenen. Vanuit die positie hield Marjan Leijen voet bij stuk ondanks het aanbod van haar eigen PvdA wethouder Hans Heddes om een beperkt vooronderzoek te doen.

Een poging om minimaal een CDAer over te halen om de motie te steunen mislukte. In het verleden had het CDA zich voorstander getoond van een station in Waarland. Na een schorsing in de raad bleek dat de steun van JESS aan de motie weer was weggevallen. JESS vond de voorgestelde aanpak van de wethouder prima.

Zichtbaar teleurgesteld trok Marjan Leijen de motie in. De indieners gingen alsnog akkoord met de benadering van de PvdA wethouder.

In de videoreportage (https://www.youtube.com/watch?v=8OVpAhdBQoQ) gemaakt door Joop Luten komen de hoofdrolspelers in dit politieke debat aan bod.

(Foto’s: Joop Luten)

Motie1 Motie1
motie2 motie2
motie3 motie3
motie4 motie4
motie5 motie5
motie6 motie6