Fruitbomen bij SKRS ’t Bikkeltje in Schagen

Donderdag 28 februari om 9.00 uur plant wethouder Hans Heddes samen met de kinderen van het kinderdagverblijf ’t Bikkeltje in Schagen fruitbomen. De gemeente Schagen vindt het belangrijk dat de jeugd opgroeit in een gezonde omgeving. Daarom stelt zij geld beschikbaar om fruitbomen te plaatsen bij scholen en kinderdagverblijven. “Gezond eten en bewegen zijn belangrijk om gezond op te groeien”, legt wethouder Hans Heddes uit. “Kinderen kunnen daarom niet vroeg genoeg geleerd worden wat gezond eten is en hoe alles groeit en bloeit.”

Schagen groeit door!

Dit project komt uit het programma “Schagen groeit door”. Met dit programma wordt gemeente Schagen duurzaam groener om het woongenot en vestigingsklimaat in de gemeente te vergroten. Duurzaam, zodat de kinderen en kleinkinderen ook in een groene gemeente kunnen wonen. Daarnaast wil de gemeente dat inwoners hier fijn wonen en dat mensen hier graag willen komen wonen. De inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente moeten zich prettig voelen in deze gemeente.

Eénmalig geschenk

Inmiddels doen al 20 basisscholen en kinderopvangorganisaties mee aan dit project. De bomen zijn een éénmalig geschenk van de gemeente Schagen aan de school. Na de aanplant is de boom dan ook eigendom van de school. Naast het planten van de boom worden vanuit de gemeente voor de komende 5 jaar, zogenaamde leskisten aangeboden. Deze leskisten worden geleverd door het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie De Groenling.

Jongeren Op Gezond Gewicht

Met elkaar werkt gemeente Schagen aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Onder de paraplu van de gemeente werken publieke en private partijen, zoals scholen, kinderopvang, verloskundige praktijken, sportclubs, huisartsen, buurtsupers en woningbouwverenigingen samen. Die lokale samenwerking leidt tot betere sport, beweeg- en speelfaciliteiten en voor meer aandacht voor voeding en beweging. Want gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en sporten moet de gewoonste zaak van de wereld worden.

Wethouder Heddes; “Met deze actie hopen wij een positieve en vruchtbare bijdrage te leveren aan mens en natuur op de dee. lnemende scholen en kinderopvang.”

Fruitbomen Schagen (Gemeente) Fruitbomen Schagen (Gemeente)