Herinnering onderzoek uitbreidende ondernemers Schagen

In februari en maart 2019 houdt de gemeente Schagen een digitale enquête naar de wensen en (uitbreidings)behoeften van de ondernemers. Dit zijn ondernemers in de vijfentwintig dorpen en stad van het gemeentelijk gebied. Aan de ondernemers die zijn uitgenodigd en nog niet hebben ingevuld, vraagt de gemeente om dit toch te doen. Uit dit onderzoek wil gemeente Schagen graag inzichtelijk krijgen waar en wanneer de ondernemers willen uitbreiden.

Ongeveer 1500 bedrijven hebben een brief ontvangen met daarin het verzoek deel te nemen aan de enquête. Dit zijn bedrijven met 2 fte of meer. Het onderzoek bestaat uit een korte online enquête. De enquête is gestart 05 februari en duurt tot 12 maart 2019. De gemeente vraagt nu tussentijds nog een keer aandacht bij deze ondernemers, als zij deze nog niet hebben ingevuld, om de enquête in te vullen.

Als de gemeente in een vroeg stadium kan inspelen op plannen, verloopt de procedure sneller. Gemeente Schagen zet zich in voor meer werkgelegenheid en versterking van de economie, daar past een actieve houding naar ondernemers bij.

Jelle Beemsterboer en Menno Bes Jelle Beemsterboer en Menno Bes