Kunstexpositie van Bloeiend Zijpe

‘T ZAND - Bloeiend Zijpe organiseert in Bolle Noord aan de Groteweg 9 in ‘t Zand haar jaarlijkse kunstexpositie van vrijdag 5 april tot en met zondag 5 mei.

Kunstenaars kunnen hier hun werken aan het publiek tonen en verkopen, collega-kunstenaars ontmoeten, contacten leggen en ideeën uitwisselen.

Alle kunstvormen zijn welkom. Te denken valt aan papierbewerking, textiele vormen, schilderkunst, fotografie, glaskunst, of hout- en metaalbewerking.

Er is echter één belangrijke voorwaarde: de kunstwerken moeten betrekking hebben op Bloeiend Zijpe. Dus uiteraard zijn er bloemen te zien, maar ook kunnen bloemenkramen of -landschappen te zien zijn.

De organisatie hoopt verder ook dingen zoals bijvoorbeeld een bloemenveiling, fietsers of wandelaars door de bollenvelden, machines in de bloemenvelden of een bloementransport in de kunstwerken terug te zien.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen professionele kunstenaars of amateurs.

Kunstenaars kunnen zich tot en met zondag 6 maart aanmelden via www.bloeiendzijpe.nl (http://www.bloeiendzijpe.nl) of mailen naar kunst@bloeiendzijpe.nl (mailto:kunst@bloeiendzijpe.nl).

Bloeiend Zijpe Bloeiend Zijpe