Regeling arbeidsmigranten in juni in de raad

HOLLANDS KROON - De gemeenteraad van hollands Kroon kan pas in juni de nieuwe regeling vaststellen voor de huisvesting van arbeidsmigranten binnen de gemeente Hollands Kroon.

Het college zegt meer tijd nodig te hebben om het proces zorgvuldig te laten verlopen. De bedoeling is dat er een stuk komt waarin alle ins en outs staan voor werkgevers die arbeidsmigranten in dienst hebben genomen.

Begin maart vindt een sessie plaats met belanghebbende organisaties en bedrijven om vast te stellen of de beoogde beleidsregels voldoende duidelijk zijn.

Vervolgens besluit het college half maart over de definitieve versie die daarna zes weken ter inzage wordt gelegd.

Begin mei worden de opgehaalde reacties verwerkt. De verwachting is dat de nieuwe regeling in juni aan de raad wordt aangeboden. Tot dan blijven de huidige regels van kracht.  

Arbeidsmigratie Arbeidsmigratie