Aantal zorgmijders neemt toe in de Kop

SCHAGEN - Wel hulp nodig hebben, maar er niet om vragen. Dat zijn zorgmijders en het worden er steeds meer in de Noordkop.

Het aantal meldingen uit Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel is vorig jaar met 140 gestegen ten opzichte van 2017.

De oorzaak van de toename wordt gezocht in het beleid van de overheid dat mensen geacht worden zelfredzaam te zijn.

Het is voor het team Vangnet & Advies van de GGD niet altijd eenvoudig om bij iemand binnen te komen die hulp nodig heeft. Het team wil graag dat ook buren en familieleden aan de bel trekken als zij een vermoeden hebben van verwaarlozing en vervuiling bij iemand in de straat. Het meldpunt is te bereiken via 088 - 01 00 526 of centraalmeldpunt@ggdnh.nl.

Huisartsen Huisartsen