SP: Niet speculeren met koophuizen

SCHAGEN - De SP in Schagen wil dat het college gaat onderzoeken of er een anti-speculatiebeding kan komen op sociale koopwoningen in Schagen.

Het is overal in het land een probleem: koopwoningen worden door investeerders gekocht om ze voor veel geld te gaan verhuren. Hierdoor is het vooral voor starters op de woningmarkt steeds moeilijker om een woning te vinden.

De SP kwam dinsdagavond tijdens de raadsvergadering met een motie voor een antispeculatiebeding. Na toezeggingen van de wethouder om vinger aan de pols te houden trok de SP haar motie in.

De gemeenteraad ging ook akkoord met een nieuwe verordening starterslening, die het voor starters op de woningmarkt makkelijker maakt een woning te kopen.

Dankzij een amendement van D66 geldt de nieuwe verordening ook voor nieuwbouwwoningen. Ook een amendement van de SP om het bedrag jaarlijks aan te passen kreeg brede steun van de gemeenteraad.

Raad Schagen 2018-11 Raad Schagen 2018-11

Reacties
Reactie: (Raraavis)
16-11-2018, 14:17
Handhaven? Hoe doe je dat?

Reactie: (Maria)
15-11-2018, 09:39
Lijkt mij ook niet gezond als er huizen in Schagen worden omgebouwd tot Bed&Breakfast. Huizen zijn om in te wonen. Voor de buren is het niet leuk en voor woningzoekenden evenmin.

Reactie: (A H)
14-11-2018, 19:40
Gemeente zou toch handhaven op onttrekken reguliere woningen die in de toeristische verhuur zijn beland , het is stil in Schagen je hoort er niets meer over . En de woningen worden nog steeds aangeboden op het internet . Is gemeente Schagen tegen de muur aan gelopen ????