Zonneparken funest voor natuur en bodemleven

Aanvragen voor het toestaan van zonneparken moeten worden getoetst op de kwaliteit van het bodemleven. Dit leven heeft zonneschijn nodig om te kunnen voortbestaan. Als het zonlicht zich verschuilt achter de zonnepaneleninstallaties dan gaat het bodemleven achteruit. Grote zonneparken worden de nekslag voor kwetsbare natuur en bodemleven, schreef dagblad Trouw na een rondgang onder natuurbeschermers en ecologen.

Als bedrijven velden en akkers vullen met zonnecellen put dat de grond uit, zeggen ze. Zonlicht en regen bereiken de bodem niet meer, met kaalslag als gevolg. Dit is funest voor insecten en weidevogels, die toch al zwaar onder druk staan.

De woordvoerders kunnen hun stelling niet bewijzen omdat met de bouw van zonneparken pas is begonnen in Nederland, maar logisch klinkt het wel. Internationale kennis en metingen voorspellen ellende, waarschuwen deskundigen van het Louis Bolk Instituut, het RIVM, de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en vogelorganisatie Sovon. Dit signaal moet serieus worden genomen.

Als een zonnepark er eenmaal staat dan is het kwaad al geschied omdat sloop nauwelijks is voor te stellen. Daarom is het van belang dat de gemeente Schagen goed let op de schaduwzijde van zonneparken. Het kan niet zo zijn dat zonneparken als uitdrukking van een duurzame samenleving de natuur gaan bedreigen die juist beschermd moet worden.

Vogelorganisatie Sovon zegt in Trouw  “Je kunt het ook op je klompen aanvoelen: natuur is niet gebaat bij een blokkade van de bodem door zonnepanelen”. Volgens bodemexpert Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut kan verstoring van de bodem langdurig doorwerken, tot ver nadat een zonnepark (na vijftien jaar) wordt afgebroken. De Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, Berno Strootman pleit voor zonnepanelen alleen op daken.

Diederik Samsom, ex-leider van de PvdA, nu tafelvoorzitter van de bebouwde omgeving, zegt dat zonneparken onmisbaar zijn. “Anders halen we de doelen van Parijs niet.” Maar, zo zegt-ie, zet ze bij snelwegen, bedrijfsterreinen en op oude vuilstortplekken.

Volgens minister Wiebes is weinig bekend dat er bij zonneparken ‘effect is op het leven onder deze panelen’. Maar over hoe dat uitpakt voor de biodiversiteit, bestaat volgens de minister geen kennis in Nederland. De eerste buitenlandse bevindingen zijn zorgwekkend, zegt de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Recente praktijkstudies, uit Duitsland en Zuid-Amerika, laten zien dat kwetsbare natuur te lijden heeft onder zonneparken.

Hoe verloopt de discussie in de gemeente Schagen? De gemeenteraad is niet per se tegen. Oude aanvragen voor een zonneweide mogen afgehandeld worden door de wethouder, nieuwe aanvragen worden geparkeerd totdat de raad heeft gediscussieerd over het zonneweidenbeleid komende herfst.

Moet je het willen grootschalige zonneweides in het vlakke polderland afgezien van bovenstaande bezwaren? Ik ben bang van wel als we echt van het gas af gaan is het alle hens aan dek.

Maar laten we eerst het bebouwd gebied volstoppen met zonnepanelen. Want om eerlijk te zijn, er zijn nog heel veel daken in Schagen zónder zonnepanelen. Ik denk driekwart. Op dit front is nog een wereld te winnen.

Laten we dan tegelijk onderzoek doen naar hoe de natuur (vogels, insecten) en het bodemleven zich ontwikkelen in gebieden met zonneparken en hoe misschien meervoudig ruimtegebruik mogelijk is. Maar sluit in ieder geval gebieden uit met hoge landschappelijke, cultuurhistorische en/of ecologische waarde. Aan die duidelijkheid mag het vanaf het begin niet ontbreken.

Eugeen Hoekstra

 

 

Foto Eugeen Hoekstra.jpg  2 Foto Eugeen Hoekstra.jpg 2

Reacties
Reactie: (zon en wind aanbidder)
13-8-2018, 13:20
Ja, de reizende bollenkraam bestaat ook met wisseling van teelten. Maar ik heb het natuurlijk over het grootste aaneengesloten bollengebied ter wereld ten noorden van grofweg stad Schagen . Ongeveer eind april dit jaar reed ik via de Middenweg van Oudesluis naar de westkant van Anna Paulowna . De meeste bollenvelden waren al uitgebloeid. Op dit stuk zag ik 3, drie tractoren met gifspuitmachines tegelijkertijd bezig. En de hele agrarische sector krijgt subsidie uit de europeesche subsidiepotten varierend van 20 tot 40 % van hun omzet of bedrijfsresultaat . En ook de wind en zonneboeren. Prima verdienmodel toch, vooral als de bollenprijzen voor een aantal soorten (te) laag zijn volgen bollenboeren zelf.

Reactie: (Arnold)
13-8-2018, 12:33
Zonaanbidder zo kun je alle ontwikkelingen neer sabelen. De redenatie en de conclusies geven aan dat er zeer eenzijdig en met weinig kennis van zaken geredeneerd wordt. Naast bollen staat er de jaren na de bollen tarwe, aardappelen en groenten, en zijn alle andere aangedragen kennis ineens vergeten? Iets meer nadenken en je komt tot andere conclusies. O ja en wie betaald de subsidies? Waar komen die middelen vandaan?

Reactie: (Brenda)
13-8-2018, 08:38
Ben het eens met de vorige schrijver. De bollenvelden voegen weinig toe. Bovendien komt onze voedselvoorziening in gevaar als we overal zonneweides gaan bouwen. Die grond hebben we hard nodig om voedsel te verbouwen en misschien in de toekomst ook om water te bergen.

Reactie: (Zonaanbidder)
12-8-2018, 18:22
Waarom EH de zeer omvangrijke bollenvelden buiten beschouwing laat is mij een raadsel. En een ernstige verwijtbare fout. Bollenvelden: 4 weken in bloei per jaar en een formidabele atractie. 48 weken per jaar een troosteloze aanblik. 52 weken per jaar vele malen gif spuiten. Natuurwaarde NUL. Omzetten in grasvelden, sloten baggeren en gif er uit. EN BOLLENBOEREN WORDEN ZONNEBOEREN !!! Nog wat windmolens erbij en de bollenboeren worden zonne- en windboeren. Is een goed verdienmodel met o.a. subsiedies.