Ruim 7 ton voor historische windmolens

SCHAGEN - De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar voor het onderhoud van windmolens met een rijksmonumentenstatus.

In totaal is ruim 700.000 euro beschikbaar voor de 133 historische molens.

Er is een bedrag beschikbaar van € 705.000,- voor jaren 2018, 2019 en 2020. De subsidie is maximaal € 5.300,-- per molen voor 3 jaar.

Eigenaren kunnen een aanvraag indienen tot 25 september. Zij moeten wel aantonen dat er daadwerkelijk onderhoud nodig is.

WIeken WIeken