In september presentatie plan Waldervaart

SCHAGEN – Kuipercompagnons uit Rotterdam gaat een plan van aanpak maken en een prijs bepalen voor de opdracht voor de herontwikkeling van het centrum van de wijk Waldervaart in Schagen.

Hiertoe heeft dit bureau een gebiedsanalyse gemaakt en een variantenstudie uitgevoerd.

De bedoeling is dat in september de uitkomsten via een algemene inwonersavond aan de inwoners en ondernemers van de wijk gepresenteerd worden.

Eind van dit jaar wil de gemeente  beschikken over een definitief stedenbouwkundig plan zodat voorbereidingen getroffen kunnen worden en gang naar de gemeenteraad kan worden gemaakt.

Het plan behelst het opknappen van het winkelcentrum in de wijk, het herschikken van de scholen en de bouw van woningen. De opbrengst van de verkoop van de woningen gebruikt de gemeente om de plannen te financieren.

Waldervaart Waldervaart

Reacties
Reactie: (Johan de Vet)
17-7-2018, 13:02
Bewoners let op uw groen! Vatenmaker en zijn vriendjes, gespecialiseerd in open deuren en dikke rekeningen are back in town. Dus al het groen in de Waldervaart wordt volgebouwd om vervolgens het wijkcentrum op te knappen en de dikke rekeningen van Vatenmaker en zijn vriendjes te kunnen betalen.