Personeelskrapte bij Woonzorggroep Samen

SCHAGEN - Een brief van de Raad van Bestuur aan familieleden van cliënten van Woonzorggroep Samen is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Het regent klachten, vooral op internet.

De organisatie geeft in de brief aan dat er in de zomermaanden, door vakanties van personeel, een tekort is aan invalkrachten. “Wij hebben vanaf januari dit jaar veel acties uitgezet om mensen aan te trekken. Helaas is het niet gelukt om voldoende krachten te vinden”, melden Hans Groenendijk en Caroline Beentjes, Raad van Bestuur van Woonzorggroep Samen.

Intern vinden in de zomer veel verschuivingen plaats om maar voldoende personeel op de afdelingen te krijgen. Kantoorpersoneel gaat bijvoorbeeld helpen bij de maaltijden en is aanwezig in de huiskamers.

Woonzorggroep Samen vraagt om begrip en daarnaast hoopt de organisatie dat familieleden activiteiten willen ontplooien op de groep.

Woonzorggroep Samen Woonzorggroep Samen