Extra accountantskosten voor Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – De gemeente Hollands Kroon moet ruim € 37.000,- extra betalen aan de accountant BDO vanwege meerwerk. De kostenoverschrijding leidde tot vragen van de auditcommissie.

Ter verklaring zegt het college dat de meerkosten te maken hebben met vertrek van medewerkers waardoor administratieve ondersteuning nodig was.

Er had toen besloten moeten worden tot het inhuren van externe krachten. Dat is niet gebeurd waardoor de accountant veel werk zelf moest doen.

Ook was de dossiervorming niet op orde. Met name bij de oplevering van de eerste jaarstukken. Het college zegt tevreden te zijn met de verbeterslag die gemaakt is.

Geld_met_rekenmachine Geld_met_rekenmachine